۳ بهمن ۱۳۹۷
کتابخانه

کاربرد سامانه پیامک برای کتابخانه ها: کاربرد سامانه پیامک برای کتابخانه ها

کاربرد سامانه پیامک برای کتابخانه ها پیامک یک روش سریع و و موثر جهت ارتباط برقرار کردن با اعضای کتابخانه و یا فرهنگسراها می باشد. ممکن است این […]