۱۶ بهمن ۱۳۹۷
فرهنگ سرا

سامانه پیامکی در فرهنگسرا ها: سامانه پیامکی در فرهنگسرا ها

سامانه پیامکی در فرهنگسرا ها فرهنگسرا ها مکان هایی میباشد که معمولا با کاربران و افراد زیادی سرو کار دارد،و تعداد انبوهی از افراد هستند که […]