۲ بهمن ۱۳۹۷
عضویت خودکار

ماژول عضویت خودکار در دفترچه تلفن: ماژول عضویت خودکار در دفترچه تلفن

ماژول عضویت خودکار در دفترچه تلفن برخی از کاربران و شرکت ها قابلیت هایی را از سامانه ارسال پیامک انتظار دارند، به طور مثال یکی از این امکانات، […]